Vyhľadávanie

Menu

 

Čo znamená dínom-dánom?

Dínom-dánom je v prvom rade pre slovenčinu zvukomalebné slovo, ktoré môže reči poslúžiť ako citoslovce či príslovka. V zmysle príslovečne bezstarostne a či ako samo vyjadrenie radosti a veselosti, napríklad pri tanci.

 

Aký je náš zmysel existencie?

Všimli sme si prevládajúcu mienku, že na Slovensku je akoby „dovolené“ byť hrdý – ak vôbec – výlučne na prírodnú rázovitosť našej krajiny, na Tatry, na jaskyne, na kúpele, prípadne na drevné kostolíky. Slovenský človek je akosi ešte z minulosti nastavený, že je dôležité rozvíjať infraštruktúru, industrializovať, modernizovať, ap. S rastúcou vlnou nového veľkého vysťahovalectva je však užitočné pýtať sa – ale pre koho to všetko bude? Bude to ešte pre nás? Budeme ešte „my“? Bude vôbec nejaké „my“? A môžeme nejako to postupné odparovanie sa toho „my“ do stratena nejako zastaviť?

A tak chceme svojou obchodnou činnosťou prispieť k tomu, aby sa o tom „my“ mohlo hovoriť na úrovni a do budúcnosti. Aby nám to „my“ úplne nevyfučalo von z komína. Viac ako na diela, zameriame sa na ich tvorcov, slovenských ľudí; viac ako na Tatry, zameriame sa na priekopníkov lyžovania, turistiky, lesohospodárstva, ap. Našimi produktami dáme slovenskému človeku možnosť byť opäť raz hrdý na „svoju krv“; lokálne, regionálne či celonárodne.

A čo je pre nás dôležité – nemyslíme si, že byť hrdý na svoju krv, je zločin, a preto otvorene vyhlasujeme: slovenský zákazník – náš pán!

 

Kto je Sloven?

V predchádzajúcej časti sme sa zámerne vyhýbali vlastnému podstatnému menu Slovák. Pri našej činnosti budeme hovoriť radšej o Slovenoch, pričom nebude mať na mysli nejaké vybájené bytosti čias dávno minulých, ani akýsi umelý konštrukt „slaviansky“ – ale, práve nás, dnes známych ako Slovákov.

Povedali sme si, že ak máme ženy Slovenky a nie Slováčky, potom je fér pre obe strany, aby muži Sloveniek boli Sloveni a nie Slováci. Pre istotu. Vyhneme sa tak podozreniam z nevery.

Vernosť (originálu) je totiž našou hlavnou obchodnou politikou.

Čomu sa venujeme?

V súčasnosti začíname rozvíjať naše vydavateľské oddelenie.

Built with from JoomlaShine